Самосмазваща се керамика

  • Самосмазващ се керамичен вал и уплътнение на вала

    Самосмазващ се керамичен вал и уплътнение на вала

    Самосмазващ се керамичен вал/уплътнение на валаса подобрили свойствата на материала въз основа на поддържане на оригиналната висока якост, киселинна и алкална устойчивост и устойчивост на триене на продуктите от алуминиев оксид.Най-голямата особеност е намаляването на коефициента на триене.Валовете и уплътненията на валовете, използващи този материал, показват очевидни предимства.Например: по-дълъг живот, по-нисък шум, по-добра стабилност и по-добра защита на двигателя.

    Микротекстурираният самосмазващ се керамичен материал подобрява цялостните механични свойства на керамичния материал Al2O3.Якостта на счупване и якостта на огъване на кафявия самосмазващ се керамичен вал са съответно 7,43MPa·m1/2 и 504,8MPa, което е с около 0,4% и 12,3% по-високо от обикновения керамичен алуминиев оксид, максималният коефициент на триене се намалява с около 33,3%, а минималният коефициент на триене се намалява с около 18,2%.