Суровини и износоустойчиви материали

  • Прах за гранулиране

    Прах за гранулиране

    Като важен метод за формоване в модерното производство на керамика, компресионното формоване се използва все по-широко.Поради все по-подробните изисквания към суровините е необходимо материалът да се преработи в частици, които да могат да запълнят равномерно модела, да подобрят плътността на формоване на зеленото тяло и да осигурят плътността на синтероване след производството, за да се подобри течливост на порцелановия материал, подобряване на ефективността на синтероване, намаляване на температурата на синтероване.Следователно, наПрах за гранулиранее особено важно за производството на керамика.

  • Керамична смилаща топка Циркониеви перли за смилане

    Керамична смилаща топка Циркониеви перли за смилане

    Повърхността на Керамична смилаща топка Циркониеви перли за смиланее гладка, здравината е значително подобрена и степента на щети е значително намалена.Щетите по оборудването са намалени, което ефективно удължава експлоатационния живот на оборудването.Използва се главно за смилане и диспергиране на керамични материали, храни, козметика, бои, покрития, пигменти и мастила.