Керамична втулка на леяк от алуминиев титанат

  • Керамична втулка на леяк от алуминиев титанат

    Керамична втулка на леяк от алуминиев титанат

    Керамична втулка на леяк от алуминиев титанате ключовата част от машината за леене на алуминий под ниско налягане.

    Керамична втулка на леяк от алуминиев титанатis критична част от машини за леене под ниско налягане.Разтопеният алуминий се транспортира под налягане от задържащата пещ през повдигаща се тръба във форма на всеки 3-5 минути.алуминиевият титанат се превръща в идеалния материал за щрангови тръби поради ниския си коефициент на топлинно разширение, добра устойчивост на термичен удар и липса на намокряне от разтопени метали.